2018-02-28

musing / zamyślenie

musing . . .
a cry from the riverside
tears the fog

zamyślenie . . . 
okrzyk znad brzegu rzeki
przecina mgłę

Blithe Spirit Vol. 28, No. 1 2018 (Journal of the British Haiku Society).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz