2017-10-08

White Stork contest / Konkurs Biały Bocian (Chorwacja) 2017

W antologii opublikowano również haiku jurorów tego konkursu (jurorzy: Marta Chociłowska, Iliyana Stoyanova i Eduard Tara).
In the post-competition anthology were published also haiku of judges: Marta Chociłowska, Iliyana Stoyanova and Eduard Tara).

clatter of steps                                                štropot koraka
a stork with broken wing                            roda slomljena krila
follows the monk                                           slijedi redovnika

damp meadow                                                vlažna livada
staring at each other me                             netremice se gledamo ja
and white stork                                                i bijela roda

high noon                                                          točno u podne
shades the muezzin's head                        zasjenila mujezinovu glavu
white stork                                                       bijela roda

hometown                                                        moj rodni grad
in the old stork's nest                                   u starom odinu gnijezdu
new stalks                                                         novi potpornjiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz