2019-06-30

daleki grzmot / distant thunder


daleki grzmot 
to zwalnia to przyspiesza
wózek dla lalek

distant thunder
speeds up, slows down, speeds up 
doll stroller

or

distant thunder
now quickens then slows down
doll stroller

2 nagroda / 2nd Prize VI WAKAI HAIKU Contest, June 2019 (temat/topic: zmienność ruchu / a volatility of movement).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz