2018-02-03

promień księżyca / a moonbeam

promień księżyca
w szufladzie pustelnika
biała podwiązka
I miejsce (26 punktów (3+3+3+3+3+3+2+2+2+2) w konkursie na erotyczne haiku w polskim konkursie kukai "Jesienny Ogród", styczeń 2018
a moonbeam
in a hermit's drawer
white garter
First place (26 points: (3+3+3+3+3+3+2+2+2+2) in the competition for erotic haiku in the Polish competition kukai "Autumnal Garden", January 2018.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz