2018-02-07

dead silence / martwa cisza

dead silence
behind triple pane windows
my insomnia

martwa cisza
za trzyszybowym oknem
moja bezsenność

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz