2018-04-25

subway station / stacja metra

subway station
a flock of preschoolers rush
to the window seats
*Warsaw tube lines run underground only

stacja metra
grupa przedszkolaków gna
do miejsc przy oknie
(linie warszawskiego metra biegną wyłącznie pod ziemią)

2018-04-18

cutting reeds / focus on haiku in Poland

In Chrysanthemum 23 (April 2018) you can find an article "Focus on Haiku in Poland", previously published in Blithe Spirit vol. 28, No. 1 (2018), reprinted with permission of Blithe Spirit editors - Iliyana Stoyanova and Shrikaanth K. Murthy and translated into German by Klaus Dieter Wirth as well as haiku of Polish poets, including mine (pages: 93-94; 96-101).

W Chrysanthemum 23 (kwiecień 2018 r.) można znaleźć artykuł "Focus on Haiku in Poland", opublikowany wcześniej w Blithe Spirit. 28, nr 1 (2018), przedrukowany za zgodą redaktorów Blithe Spirit - Iliyany Stoyanovej i Shrikaanth K. Murthy oraz przetłumaczony na język niemiecki przez Klausa Dietera Wirtha, a także haiku polskich poetów, w tym moje (str. 93-94 i 96-101).
Chrysanthemum no 23, April 2018

2018-04-01

ice boats / frost forecast / sunset

ice boats 
gliding ahead
wild geese

bojery
sunące przed siebie
dzikie gęsi
*
frost forecast
magnolia buds
flush pink

zapowiedź mrozu
pączki magnolii
zaróżowione
*
sunset
a sunflower turns 
to the painter

zachód słońca
słonecznik odwraca się
do malarza

gunshot / wystrzał

gunshot –
nothing but the duckweed 
and the sky

wystrzał –
nic oprócz rzęsy wodnej
i nieba


(my haiku translated into Romanian is on page 77)

bed by the window / łóżko przy oknie

bed by the window 
changing winter quilts
to the cotton ones

łóżko przy oknie
zmiana zimowych kołder
na bawełniane

Neo-classical Haiku - Haiku of Merit 
WORLD HAIKU REVIEW - 10th Anniversary Issue March 2018. 

2018-03-30

red cheeks / czerwone policzki // still together /wciąż razem

4 years ago, on the occasion of Valentine's Day, David McMurray published my first English-language haiku in The Asahi Shimbun - Asahi Haikuist Network. His column has been going on for 23 years already. 

red cheeks
my hands without gloves 
in your pockets

4 lata temu, z okazji Walentynek, David McMurray opublikował moje pierwsze anglojęzyczne haiku w The Asahi Shimbun - Asahi Haikuist Network, swojej kolumnie prowadzonej już od 23 lat. 

czerwone policzki
moje ręce bez rękawiczek
w twoich kieszeniach

Today David published my haiku sent on the occasion of the 23rd AHN's anniversary

still together
nesting under the eaves
house martins

Dzisiaj David opublikował moje haiku, przesłane na 23 rocznicę jego kolumny:

wciąż razem
gnieżdżą się pod okapem
jaskółki oknówki