2018-02-16

church candles / kościelne świece

church candles
shining in new splendor
worn wedding rings

kościelne świece
świecące nowym blaskiem
stare obrączki
From David McMurray's mail to me:  
This lovely one i had been saving for your many readers around the world in the valentine day issue of asahi haikuist 2018

2018-02-14

a crash of glass / brzęk szkła

a crash of glass –
someone leaves the pub
through the window

brzęk szkła –
ktoś wychodzi z pubu
przez okno

звон стекла -
кто-то покидает бар
через окно
(transl. Nikolay Grankin)
Haiku Windows: broken window 14.02.2018

2018-02-13

ach! dotknąć pnia

ach! dotknąć pnia
srebrzystego platanu 
ogród zamknięty
Wyróżnienie w Konkursie Jednego Haiku "Miejskie przestrzenie",  Wrocław, 19.11.2017

2018-02-03

promień księżyca / a moonbeam

promień księżyca
w szufladzie pustelnika
biała podwiązka
I miejsce (26 punktów (3+3+3+3+3+3+2+2+2+2) w konkursie na erotyczne haiku w polskim konkursie kukai "Jesienny Ogród", styczeń 2018
a moonbeam
in a hermit's drawer
white garter
First place (26 points: (3+3+3+3+3+3+2+2+2+2) in the competition for erotic haiku in the Polish competition kukai "Autumnal Garden", January 2018.


2018-02-01

IRIS International no 3, 2017

10 moich haiku ukazało się w 3 numerze IRIS International, 2017 - magazynie Chorwackiego Stowarzyszenia Haiku. 

Ten haiku of mine appeared in the 3rd issue of IRIS International, 2017 - the Croatian annual magazine of the Croatian Haiku Association. 
2018-01-28

Ptaki wędrowne / Migratory Birds Almanach No 1

Ukazał się pierwszy, dwujęzyczny numer Almanachu Polskiego Stowarzyszenia Haiku "Ptaki wędrowne / Migratory birds" (tytuł jednego z moich haiku). Jestem jednym z redaktorów. Ukazały się w nim moje trzy haiku i opracowanie pt. "Polskie kigo w układzie felinologicznym" (w jęz. polskim)

ścinanie trzciny 
stopniowo błękitnieje
rozlewisko

pora deszczowa 
w bukiecie panny młodej
kiełkuje ziarnko

ptaki wędrowne 
klucz do letniego domku
pod wycieraczką

The first, bilingual Almanac number of the Polish Haiku Association "Migratory Birds" (title of one of my haiku) hasbeen published. I'm one of the editors and three haiku of mine are included, as well as my study entitled "Polish kigo in the felinological system" (in Polish)

cutting reeds
piece by piece
the backwater turns blue

rainy season
in the bride’s bouquet
a seed sprouts

migratory birds
the summer cottage's key
under the doormat

ptice selice
ključ ljetne kolibe
ispod otirača
(tłum. Tomislav Maretic)