2018-10-19

hometown / long recovery

Vancouver Cherry Blossom Festival 2018 
International Sakura Award:

hometown
a glass skyscraper mirrors
the old sakura

miasto rodzinne
szkło wieżowca odbija
starą wiśnię

International Honourable Mention:

long recovery
cherry blossoms
on the net

długie zdrowienie
kwitnące drzewa wiśni
w internecie
Vancouver Cherry Blossom Festival 2018

2018-09-20

26.Samobor Haiku Meeting, Samobor 18.04.2018


 Spring 
felled tree
on the barren trunk
greening twigs
zwalone drzewo
na wysuszonym pniu
zieleń gałązek

Summer

ants in the run
flicking a stalk of grass
first drops of rain                                        mrówki w biegu
trącające źdźbło trawy
pierwsze krople dżdżu
Autumn 
foul weather
in my cappuccino cup
a smilez face
 jesienna plucha
w kubku cappuccino
śmieje się buźka

Winter 
back from the ball . . .
you kiss snowflakes
on my hair                                                             powrót z balu . . .
całujesz płatki śniegu
na moich włosach
26. Samobor Haiku Meeting Anthology, 18.04.2018
2018-09-13

dalej i bliżej; jesienna mgła/further and closer; autumn fog

W jesiennym wydaniu kwartalnika kulturalnego PRZEKRÓJ opublikowano moje dwa haiku. Temat m.in. deszcz, mgła, liście, nieskończoność.
dalej i bliżej
do nieskończoności
szczyty we mgle

jesienna mgła
nagle samotny liść
nie wiadomo skąd

In the autumn edition of the cultural quarterly PRZEKROJ, two haiku of mine. Subject rain, fog, leaves, infinity.

further and closer
to infinity
peaks in the fog

autumn fog
suddenly a lonely leaf
from somewhere


mountains / góry

mountains…
to touch the virgin snow
on the top

góry . . .
dotknąć czystego śniegu
na szczycie

2018-09-01

5 haiku in Failed Haiku

with you at Starbucks
tasting pumpkin spice latte 
from same cup

z tobą w Starbucks
próbując dyniowe latte
z tego samego kubka

granny's chair
on the knitting needles
a half-done sock

krzesło babci
na drutach do dziergania
pół skarpetki
Revised: 9th Yamadera Basho Memorial Museum English Haiku Contest Selected Haiku Submissions Collection (2017)

thunderstorm
granny makes signs of a cross
above me

burza
babcia robi znaki krzyża
nade mną

spring cleaning
our wedding portrait
on a scrap heap

wiosenne porządki
nasz ślubny portret
na kupie złomu

family album
on the pregnant woman hand
two wedding rings
revised IRIS INTERNATIONAL HAIKU MAGAZINE 2015

album rodzinny
na palcu ciężarnej
dwie obrączki

Credit: Revista Haiku 2018: English section: Senryu Award

2018-08-30

gunshot/the yoke/sharp bend/lost friend

gunshot –
a pair of eyes
bulges above duckweed

wystrzał –
para oczu
wytrzeszczona nad rzęsą

the yoke—
on a water carrier's arm
a butterfly

jarzmo—
na ramieniu nosiwody
motyl

sharp bend
in pieces of a bike mirror
the bright sky

ostry zakręt
w kawałkach rowerowego lusterka
jasne niebo

lost friend
in the mountain’s shadow

green boots

zaginiony druh
w cieniu wysokiej góry
zielone butymountain path / górska ścieżka

mountain path
missing in the fog…
bonfire smoke

górska ścieżka
zagubiona we mgle ...
dym ogniska