2017-04-04

swallow wing / skrzydło jaskółki

a swallow's wing
barely skimmed the grass –
first drops of rain

skrzydło jaskółki
ledwie musnęło trawę –
zaczyna padać

W 17 edycji European Quartely Kukai (Spring 2017, theme: birds) moje haiku otrzymało 14 punktów (2-3-2) = 14 pts. 

In the 17th edition of European Quarterly Kukai (Spring 2017, theme: birds) my haiku received 14 points (2-3-2) = 14 pts.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz