2013-10-31

Brodaty okularnik

Brodaty okularnik z Limanowej
lubej trzeciorzędowe cechy płciowe
nazwał dodatkiem...
Z jakim przypadkiem
zetknął się ów krótkowzroczny człowiek?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz