2019-04-25

ice-locked lake / staw skuty lodem

ice-locked lake
countless footprints
to nowhere

staw skuty lodem
niezliczone ślady stóp
donikąd

My debut tinywords issue 19.1 (25.04.2019)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz