2018-05-09

Children’s Day / Dzień Dziecka

Children’s Day
through the hospital window
Spider-Man climbs in

Dzień Dziecka
przez szpitalne okno
włazi Spider-Man

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz