2018-04-01

gunshot / wystrzał

gunshot –
nothing but the duckweed 
and the sky

wystrzał –
nic oprócz rzęsy wodnej
i nieba


(my haiku translated into Romanian is on page 77)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz