2018-04-18

cutting reeds / focus on haiku in Poland

In Chrysanthemum 23 (April 2018) you can find an article "Focus on Haiku in Poland", previously published in Blithe Spirit vol. 28, No. 1 (2018), reprinted with permission of Blithe Spirit editors - Iliyana Stoyanova and Shrikaanth K. Murthy and translated into German by Klaus Dieter Wirth as well as haiku of Polish poets, including mine (pages: 93-94; 96-101).

W Chrysanthemum 23 (kwiecień 2018 r.) można znaleźć artykuł "Focus on Haiku in Poland", opublikowany wcześniej w Blithe Spirit. 28, nr 1 (2018), przedrukowany za zgodą redaktorów Blithe Spirit - Iliyany Stoyanovej i Shrikaanth K. Murthy oraz przetłumaczony na język niemiecki przez Klausa Dietera Wirtha, a także haiku polskich poetów, w tym moje (str. 93-94 i 96-101).
Chrysanthemum no 23, April 2018

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz