2018-03-21

storm force ten / wieje dziesiątka

storm force ten
in each porthole of a cruise ship
the captain’s hat

wieje dziesiątka
w każdym oknie wycieczkowca
kapitańska czapka

(porthole=iluminator, bulaj)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz