2018-03-30

red cheeks / czerwone policzki // still together /wciąż razem

4 years ago, on the occasion of Valentine's Day, David McMurray published my first English-language haiku in The Asahi Shimbun - Asahi Haikuist Network. His column has been going on for 23 years already. 

red cheeks
my hands without gloves 
in your pockets

4 lata temu, z okazji Walentynek, David McMurray opublikował moje pierwsze anglojęzyczne haiku w The Asahi Shimbun - Asahi Haikuist Network, swojej kolumnie prowadzonej już od 23 lat. 

czerwone policzki
moje ręce bez rękawiczek
w twoich kieszeniach

Today David published my haiku sent on the occasion of the 23rd AHN's anniversary

still together
nesting under the eaves
house martins

Dzisiaj David opublikował moje haiku, przesłane na 23 rocznicę jego kolumny:

wciąż razem
gnieżdżą się pod okapem
jaskółki oknówki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz