2018-01-28

Ptaki wędrowne / Migratory Birds Almanach No 1

Ukazał się pierwszy, dwujęzyczny numer Almanachu Polskiego Stowarzyszenia Haiku "Ptaki wędrowne / Migratory birds" (tytuł jednego z moich haiku). Jestem jednym z redaktorów. Ukazały się w nim moje trzy haiku i opracowanie pt. "Polskie kigo w układzie felinologicznym" (w jęz. polskim)

ścinanie trzciny 
stopniowo błękitnieje
rozlewisko

pora deszczowa 
w bukiecie panny młodej
kiełkuje ziarnko

ptaki wędrowne 
klucz do letniego domku
pod wycieraczką

The first, bilingual Almanac number of the Polish Haiku Association "Migratory Birds" (title of one of my haiku) hasbeen published. I'm one of the editors and three haiku of mine are included, as well as my study entitled "Polish kigo in the felinological system" (in Polish)

cutting reeds
piece by piece
the backwater turns blue

rainy season
in the bride’s bouquet
a seed sprouts

migratory birds
the summer cottage's key
under the doormat

ptice selice
ključ ljetne kolibe
ispod otirača
(tłum. Tomislav Maretic)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz