2017-12-26

Why We Haiku Here /dlaczego piszemy tu haiku

Jim Kacian says: "(...) and closing on a personal note:

I love
haiku workshops
and you, Jim

Imagine that — our small gatherings of words inspiring love: what a wonderful world".

This is the last publication in the column "Haiku in the Workplace", led by Jim Kacian. I am happy that I could take part in this venture, it was a great experience for me.

To już ostatnia publikacja w kolumnie "Haiku in the Workplace", prowadzonej przez Jima Kaciana. Jestem szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w tym przedsięwzięciu, to było wspaniałe doświadczenie dla mnie.
Haiku in the Workplace: Why We Haiku Here (26.12.2017)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz