2017-11-01

The New Boss / Nowy Szef

the new boss’s smile
a broken front tooth
ceases mine

uśmiech nowego szefa
uszkodzona jedynka
powstrzymuje mój

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz