2017-10-04

Dawn in the Office / świt w biurze

pink dawn –
in front of the visa office
a line wakes up

różowy świt –
przez biurem wizowym
budzi się kolejka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz