2017-09-02

After Failure

Black Monday
in front of a closed bank
clenched hands

Czarny Poniedziałek
przed zamkniętym bankiem
zaciśnięte pięści

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz