2017-08-02

pomnik powstańca /insurgent's statue

pomnik powstańca
w wianku z kwiatów kocanki
zbyt duży hełm

insurgent's statue
in garland of strawlflowers
a helmet too big

1 sierpnia - 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
1st August - 73rd anniversary of the Warsaw Uprising

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz