2017-07-24

po jego śladach / following his tracks

po jego śladach
w cieniu wysokiej góry
miejsce spoczynku

following his tracks
in the shade of high mountain
resting place

11.01.1988 (Wetlina) - 25.07.2015 (Gasherbrum II, Karakoram)
Pamięci Olka Ostrowskiego, który na zawsze pozostał w górach …
In memory of Olek Ostrowski, who stayed in the mountains forever …


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz