2017-06-29

A Job Well Done /dobra robota

recovered data —
the boss is giving me
a pat on the back

odzyskane dane —
szef poklepuje mnie
po ramieniu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz