2017-05-05

quiet mewling / ciche kwilenie

quiet mewling
beyond the monastery wall
children’s day

ciche kwilenie
poza klasztornym murem
dzień dziecka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz