2017-05-15

Incense dreams journal - flock of storks / stado bocianów

flock of storks
my mother is taking
a pregnancy test

stormo di cicogne
mia madre prende
un test di gravidanza

(transl. Lucia Fontana)

stado bocianów
moja matka robi
test ciążowy

W antologii na Dzień Matki, którą przygotowała Lucia Fontana znalazło się moje haiku (str. 34 i str. 82 - ze zdjęciem) w wersji angielskiej i włoskiej. 

In the anthology issued on Mother's Day Lucia Fontana included my haiku (pages 34 and 82 - with photo) in English and Italian.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz