2017-01-02

sun after storm / słońce po burzy

sun after storm —
flowers on the meadow
straightening up

słońce po burzy —
wszystkie kwiaty na łące
prostują się

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz