2017-01-06

a small market town / rynek w miasteczku

a small market town
in the family home window
open birdcage

rynek w miasteczku 
w oknie małego domku
klatka dla ptaków

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz