czwartek, 24 listopada 2016

Selected haiku in Under the Basho 2016

coming storm 
the fishing boat engine
gets hiccups

nadchodzi burza
silnik łodzi rybackiej
dostaje czkawki

into the wind
on my bicycle jacket
a swallowtail rides

pod wiatr
na rowerowej kurtce
jedzie motyl

white chrysanthemum
who will remember me
when I'm gone

biała chryzantema
kto będzie mnie pamiętał
kiedy odejdę

All Souls' Day
I write down a new name
in the family Bible

Dzień Zaduszny
wpisuję nowe imię
w rodzinnej Biblii

rolling thunder —
a hay waggon driver 
shoots the whip

toczący się grzmot —
furman na furze z sianem
strzela z bata

table for two
in a tiny tea room
the scent of mint

stolik dla dwojga
w maleńkiej herbaciarni
zapach mięty

blindman's buff —
my blind grandson removes
the blindfold

ciuciubabka —
mój wnuczek zrywa z oczu
opaskę


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz