2016-11-24

Selected haiku in Under the Basho 2016

coming storm 
the fishing boat engine
gets hiccups

nadchodzi burza
silnik łodzi rybackiej
dostaje czkawki

into the wind
on my bicycle jacket
a swallowtail rides

pod wiatr
na rowerowej kurtce
jedzie motyl

white chrysanthemum
who will remember me
when I'm gone

biała chryzantema
kto będzie mnie pamiętał
kiedy odejdę

All Souls' Day
I write down a new name
in the family Bible

Dzień Zaduszny
wpisuję nowe imię
w rodzinnej Biblii

rolling thunder —
a hay waggon driver 
shoots the whip

toczący się grzmot —
furman na furze z sianem
strzela z bata

table for two
in a tiny tea room
the scent of mint

stolik dla dwojga
w maleńkiej herbaciarni
zapach mięty

blindman's buff —
my blind grandson removes
the blindfold

ciuciubabka —
mój wnuczek zrywa z oczu
opaskę


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz