2016-09-12

żuczek na grzbiecie / beetle on its back

żuczek na grzbiecie
przebiera odnóżami -
podam mu patyk

beetle on its back 
fumbling legs -
I give him a twig

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz