2016-09-01

Haiku of Poland


Marta Chociłowska

chłodny powiew 
pajączek na swej nici 
leci w nieznane 

cool breeze
spider on its thread 
flying into the unknown

Asahi Haikuist Network – December 19, 2014

kocyk z dzieciństwa 
teraz otulam nim 
chłód mojej matki 

childhood blanket 
now I wrap in it 
my mother’s chill

cattails - May 2015

ścinanie trzciny 
stopniowo błękitnieje 
rozlewisko 

cutting reeds
piece by piece 
the backwater turns blue

Second Prize, 5th Sharpening the Green Pencil Haiku Contest 2016

Haiku of Poland in The Haiku Foundation Digital Library

Wybór: Robert Kania

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz