2015-06-06

peal of thunder

peal of thunder
from an old oak hollow
a bristling tail


dudnienie grzmotu
z dziupli starego dębu
zjeżony ogon


( 1 , 2 , 1 ) = 8 pts
Indian Kukai Nr 11 - May 2015 - theme: thunder 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz