2019-08-08

when I'm gone / kiedy odejdę


kiedy odejdę
pozwólcie mi odpłynąć 
w dziurawej łodzi
będę łowić obłoki
i niewidzialne ryby
when I'm gone
let me float away
in a leaky boat
I'll be catching clouds
and invisible fishes

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz