2017-03-03

white chrysanthemum / biała chryzantema

white chrysanthemum
who will remember me
when I'm gone

biała chryzantema
kto będzie pamiętał mnie
kiedy odejdę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz